Porady prawne

 • 2011-05-24

  Czy Zamawiający (Wojewódzki Szpital Specjalistyczny) może ogłosić przetarg nieograniczony na transport krwi i materiałów pochodnych na ratunek z Regionalnego Centrum Krwiodawstwa?
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-05-04

  Czy w postępowaniu przetargowym dotyczącym modernizacji, może wziąć udział konsorcjum dwóch firm, z których jedna jest firmą produkcyjną (spółka jawna) a druga firmą wykonawczą (spółka cywilna) lecz właściciele są ci sami? Jeśli tak, czy konieczne jest załączenie umowy spółki cywilnej i jednoczesne załączenie umowy konsorcjum tych dwóch ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2011-02-02

  Zamawiający przeznaczył w roku 2011 na zakup leków 31.000.000,- zł. Na dzień dzisiejszy wdrożył pierwsze postępowanie na leki (o wartości 8.000.000,- zł). W związku z powyższym, jakie kwoty należy uzupełnić w pkt 2 protokołu ZP-PN. Czy prawidłowym będzie następujące określenie: 2. Przedmiot zamówienia Wartość (a) X zamówienia ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-12-17

  Do przetargu poniżej progów unijnych złożono 3 oferty: oferta nr 1 -najdroższa, oferta nr 2 - średnia, oferta nr 3 - najtańsza. Ofertę nr 1 i 2 odrzucono w oparciu o art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. z powodu omyłek, których zdaniem zamawiającego nie dało by się poprawić (pomyłki zarówno w ilości, jak i stężeniu preparatu, inne preparaty, ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-12-13

  Czy zamawiając warzywa i owoce do stołówki szkolnej u różnych dostawców (ze względu na cenę, walory smakowe i świeżość) nie naruszę art. 34 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli łączna ustalona wartość zamówienia przekracza nieznacznie 14.000 euro. Szczególnie chodzi o ziemniaki, które stanowią dużą wartość całości, a miejscowy ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-10

  Zamawiający ogłosił postępowanie na wykonanie dokumentacji projektowej dla 9 zadań łącznie. W SIWZ szczegółowo określił wymagania, co do zakresu dokumentacji, wypunktowując wszystkie wymagane elementy (dla każdego z zadań był to ten sam zakres). W formularzu ofertowym za pomocą tabel, poprosił o wycenienie każdego elementu każdej z ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-11-08

  Zamawiający w SIWZ na roboty budowlane zawierał zapis, iż obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie kosztorysowe. Ponadto zapisał iż przedmiar robót wraz z kosztorysem ofertowym stanowi dokument pomocniczy dla Wykonawców przy ustaleniu ceny oraz stanowi podstawę do sporządzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego. Jakiekolwiek ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-10-18

  Zamawiający prowadził postępowanie w procedurze powyżej 193.000 euro w podziale na 5 zadań. W związku z brakiem ofert na dwa zadania unieważniono je (2 zadania). W pozostałych zadaniach zawarto umowy. Czy Zamawiający w stosunku do tych dwóch unieważnionych zadań zobowiązany jest stosować ten sam próg unijny czy też musi na nowo oszacować ...
  sprawdź odpowiedź

1 2 3 4 547
Zadaj pytanie

Zamówienia publiczne

Wzory pism

 • Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane pobierz

 • KRS- Z7 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt 11 ustawy o krajowym rejestrze sądowym pobierz

 • N-9A Załącznik do wniosku o ustalenie uprawnień do świadczenia pieniężnego pobierz

 • [VAT-UE/A] – Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów pobierz

więcej