Pytanie

22.05.2009
Zamawiający sektorowi są zobowiązani stosować przepisy ustawy p.z.p, jeżeli udzielają zamówień w celu wykonywania prowadzonej przez siebie działalności – w moim przypadku to „...lub wydobywanie ...., węgla kamiennego ...” (art. 132 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp) a postępowania o udzielenie zamówienia, których przedmiotem są usługi socjalne nie mają nic wspólnego z prowadzoną przez zamawiającego działalnością do jakich przepisów w przypadku udzielenia zamówienia z ZFŚS winien się odnieść?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS ZN Sprawozdania finansowe i inne dokumenty - załącznik do wniosku o wpis/zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • Wniosek o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego pobierz

  • [DRUK ZP-24] Zbiorcze zestawienie ofert złożonych w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej pobierz

  • Wypowiedzenie warunków pracy i płacy pobierz

więcej