Pytanie

31.12.2009
Organizowany jest przetarg na roboty budowlane. Zamawiający w SIWZ żąda przedłożenia harmonogramu wykonania robót budowlanych na etapie składania ofert? Czy jest to zgodne z prawem?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [INF-D] Informacja o paliwach silnikowych w składzie podatkowym - z wyłączeniem gazu pobierz

  • [DRUK ZP-16] Zbiorcza ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego/negocjacji z ogłoszeniem/dialogu konkurencyjnego pobierz

  • KODY WYKORZYSTYWANE PRZY WYPEŁNIANIU DOKUMENTÓW ZUS pobierz

  • Umowa cesji wierzytelności pobierz

więcej