Pytanie

26.04.2010
Zamawiający zabezpieczył w swoim budżecie pieniądze na rozbudowę budynku OSP w jednej z miejscowości. Pieniądze te są przeznaczone na zakupów materiałów z których mieszkańcy we własnym zakresie dokonają rozbudowy. Jedyne roboty budowlane jakie zostaną zlecone to wykonanie nowego dachu. Czy w związku z tym prawidłowy jest podział na dwa niezależne zamówienia to jest: • zakup materiałów do samodzielnego wykonania robót, • wykonanie roboty budowlanej, polegającej na wykonaniu konstrukcji i poszycia dachu (materiały zakupione i oddane do dyspozycji wykonawcy dachu, w myśl art. 33 ust. 2 ustawy pzp zostaną wliczone w obliczaniu wartość tych robót budowlanych). Proszę również o wyjaśnienie czy wszystkie materiały zakupione do samodzielnego wykonania należy zamówić jako jedno zamówienie, czy istnieje możliwość ich grupowania?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Umowa spółki jawnej pobierz

  • [CIT- 6 R] Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobierz

  • KRS- Z8 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych pobierz

  • [PIT-Z] Informacja o wysokości dochodu (straty) z poza rozliczej działalności gospodarcze, prowadzonej przez podaników korzystających ze zwolnienia na podstawie art. 44 ust. 7a ustawy osiągniętego (poniesionej) w roku podatkowym pobierz

więcej