Pytanie

06.08.2010
Zamawiający zwrócił się na podstawie art. 26 ust. 4 pzp do wykonawcy o udzielenie wyjaśnienia na piśmie w zakresie posiadanego doświadczenia (tj. wartość wykonanych usług) niezbędnego do potwierdzenia warunku realizacji zamówienia publicznego. Wykonawca przesłał wyjaśnienia faksem w wyznaczonym terminie przez zamawiającego. Czy takie wyjaśnienia powinien uwzględnić zamawiający?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy z pracownikiem tymczasowym pobierz

  • [PIT-2c]Oświadczenie osoby otrzymującej stypendium, o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pobierz

  • [VAT-10] Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu pobierz

  • Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji organu I instancji pobierz

więcej