Pytanie

10.07.2008
Oferta uczestnika postępowania o zamówienie publiczne została wykluczona z postępowania przez Zamawiającego. W ofercie było zawarte poświadczenie nieprawdy. Czy w takim przepadku jest zasadność prowadzenia procedur związanych z uzyskaniem zakazu dla uczestnika o ubieganie się o zamówienia publiczne w przyszłości? Kto występuje do sądu z wnioskiem o zakaz ubiegania się o zamówienia dla uczestnika postępowania?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Sprawozdanie o wysokości należnej opłaty produktowej – wzór pobierz

  • [KRS-W12] Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - EUROPEJSKIE ZGRUPOWANIE INTERESÓW GOSPODARCZYCH pobierz

  • Karta wypadku pobierz

  • [KRS-WU] Członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców pobierz

więcej