Pytanie

10.07.2008
Oferta uczestnika postępowania o zamówienie publiczne została wykluczona z postępowania przez Zamawiającego. W ofercie było zawarte poświadczenie nieprawdy. Czy w takim przepadku jest zasadność prowadzenia procedur związanych z uzyskaniem zakazu dla uczestnika o ubieganie się o zamówienia publiczne w przyszłości? Kto występuje do sądu z wnioskiem o zakaz ubiegania się o zamówienia dla uczestnika postępowania?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Decyzja o stwierdzeniu przejęcia własności gruntu pod wodą płynącą pobierz

  • Wniosek pozwanego o wydanie rozeczenia o zwrocie spełnionego świadczenia pobierz

  • [WZP-1M] Deklaracja o wysokości zysku (straty) osiągniętego przez przedsiębiorstwo państwowe i o wypłatach z zysku pobierz

  • Pozew o zapłatę odszkodowania za szkody wyrządzone w uprawach rolnych przez dziki pobierz

więcej