Pytanie

10.07.2008
Oferta uczestnika postępowania o zamówienie publiczne została wykluczona z postępowania przez Zamawiającego. W ofercie było zawarte poświadczenie nieprawdy. Czy w takim przepadku jest zasadność prowadzenia procedur związanych z uzyskaniem zakazu dla uczestnika o ubieganie się o zamówienia publiczne w przyszłości? Kto występuje do sądu z wnioskiem o zakaz ubiegania się o zamówienia dla uczestnika postępowania?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Sprawozdanie o masie zużytego sprzętu zebranego, poddanego przetwarzaniu, odzyskowi, w tym recyklingu, oraz unieszkodliwianiu - wzór pobierz

  • ZUS ZWPA (Wyrejestrowanie płatnika składek) pobierz

  • ZUS S72b wniosek o zaświadczenie o niezaleganiu pobierz

  • Wniosek o stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego pobierz

więcej