Porady prawne

 • 2008-02-15

  W jakich sytuacjach zamawiającemu korzystne jest stosowanie po za ceną innych kryteriów wyboru oferty?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-01-18

  Czy Zamawiający ma prawo wykluczyć nierzetelnego Wykonawcę (Oferenta), który ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-01-17

  Jakie mogą być stosowane inne pozacenowe kryteria wyboru oferty przez Zamawiającego?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-01-14

  W ofercie podałem niewłaściwą stawkę VAT, cena netto podana została prawidłowo czy w takiej sytuacji mogę liczyć na to że zamawiający poprawi mój błąd uznając go za oczywistą omyłkę rachunkową w obliczeniu ceny?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-01-11

  Czy Zamawiający nie prosząc o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą mógł z tego powodu wykluczyć oferenta z postępowania przetargowego?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-01-11

  Czy w świetle obowiązujących regulacji zamawiający może wymusić na składającym ofertę, aby dokumenty obcojęzyczne załączone do oferty posiadały tłumaczenie potwierdzone przez tłumacza przysięgłego czy wystarczające jest tylko tłumaczenie potwierdzone "za zgodność z oryginałem" ?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Zamówienia publiczne

Wzory pism

 • Cofnięcie wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego pobierz

 • Umowa o ustanowienie zastawu pobierz

 • Pełnomocnictwo rodzajowe pobierz

 • [PIT-28/B]Informacja o przychodach podatnika z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych pobierz

więcej