Pytanie

06.11.2008
W ogłoszonym przetargu zamawiający jako jeden z wymogów zażądał przedstawienia dokumentów potwierdzających wykonanie 5 zamówień o podobnym charakterze i określonej wartości. Czy jako firma nie będąca uczestnikiem postępowania, w którym jako ofertę najkorzystniejszą wybrano firmę nie spełniającą wymogu SIWZ możemy wnieść o jego unieważnienie?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [SD-3] Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych pobierz

  • Decyzja o przyznaniu jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka. pobierz

  • Wniosek o przysądzenie własności nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym pobierz

  • Zgłoszenie wypadku w drodze do pracy pobierz

więcej