Pytanie

06.11.2008
W ogłoszonym przetargu zamawiający jako jeden z wymogów zażądał przedstawienia dokumentów potwierdzających wykonanie 5 zamówień o podobnym charakterze i określonej wartości. Czy jako firma nie będąca uczestnikiem postępowania, w którym jako ofertę najkorzystniejszą wybrano firmę nie spełniającą wymogu SIWZ możemy wnieść o jego unieważnienie?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek pracownika o uznanie ugody zawartej przed komisją pojednawczą za bezskuteczną pobierz

  • [PIT/O] Informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i podatku pobierz

  • [CIT- 8/0] Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku pobierz

  • Wniosek o wszczęcie egzekucji pobierz

więcej