Pytanie

09.12.2008
Czy po nowelizacji Prawa zamówień publicznych, która weszła w życie 24 października 2008 r., w postępowaniu o wartości niższej niż kwoty progowe 133 000 euro lub 206 000 euro, dopuszczalne jest wniesienie odwołania na rozstrzygnięcie protestu kwestionującego wybór oferty najkorzystniejszej w sytuacji, gdy oferta ta winna być w naszym mniemaniu odrzucona?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • DEK-Z Deklaracja identyfikacyjna pracodawców zobowiązanych do wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych pobierz

  • Pełnomocnictwo ogólne pobierz

  • Sprawozdanie o przetworzonym zużytym sprzęcie – wzór pobierz

  • [KW-ODPIS-AKT] Wniosek o wydanie odpisu dokumentu z akt księgi wieczystej pobierz

więcej