Pytanie

09.12.2008
Czy po nowelizacji Prawa zamówień publicznych, która weszła w życie 24 października 2008 r., w postępowaniu o wartości niższej niż kwoty progowe 133 000 euro lub 206 000 euro, dopuszczalne jest wniesienie odwołania na rozstrzygnięcie protestu kwestionującego wybór oferty najkorzystniejszej w sytuacji, gdy oferta ta winna być w naszym mniemaniu odrzucona?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [PIT-2c]Oświadczenie osoby otrzymującej stypendium, o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 40b ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych pobierz

  • Umowa o kosztach szkolenia pobierz

  • Protest pobierz

  • [DRUK ZP-1/PN] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

więcej