Pytanie

13.03.2009
Realizujemy zamówienie publiczne na wykonanie projektu. W umowie zawartej z Zamawiającym zostały określone kary umowne za przekroczenie terminu wykonania umowy i za odstąpienie od umowy. Zostały zrealizowane dwa etapy opracowania projektu za które zgodnie z umową należne jest 45% wartości tematu. Termin umowny mija za 3 tygodnie. Obecnie kontynuowanie umowy ze względów ekonomicznych nie leży w naszym interesie. Jakie grożą konsekwencje za odstąpienie od umowy z naszej winy?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek pozwanego o wykładnię wyroku pobierz

  • Wniosek o wpis do rejestru zbierającego zużyty sprzęt pobierz

  • Wzór tytułu wykonawczego TYT-2A pobierz

  • [DRUK ZP-1/DK] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

więcej