Pytanie

13.03.2009
Realizujemy zamówienie publiczne na wykonanie projektu. W umowie zawartej z Zamawiającym zostały określone kary umowne za przekroczenie terminu wykonania umowy i za odstąpienie od umowy. Zostały zrealizowane dwa etapy opracowania projektu za które zgodnie z umową należne jest 45% wartości tematu. Termin umowny mija za 3 tygodnie. Obecnie kontynuowanie umowy ze względów ekonomicznych nie leży w naszym interesie. Jakie grożą konsekwencje za odstąpienie od umowy z naszej winy?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy,Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy pobierz

  • Oświadczenie wierzyciela o przejęciu w postępowaniu egzekucyjnym ruchomości dłużnika na własność pobierz

  • [DRUK ZP-18] Lista wykonawców wykluczonych z postępowania o udzielenie zamówienia pobierz

  • Zgłoszenie wypadku w drodze do pracy pobierz

więcej