Pytanie

22.04.2009
Wykonawca zamówienia publicznego nie uzyskał od inwestora referencji za usługi, których nie wykonał w terminie. Czy taki wykonawca ma prawo wystawić referencje dla swojego podwykonawcy za część robót? Czy wykonawca może wystawiać referencje dla swoich podwykonawców jeśli nie posiada takich referencji od inwestora?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS-W1 Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców- spółka jawna, partnerska, komandytowa pobierz

  • KRS Z_OPP Zmiana - działalność pożytku publicznego - załącznik do wniosku o zmianę danych podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym pobierz

  • [VAT-UEK] Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach pobierz

  • KRS- WH Sposób powstania podmiotu - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pobierz

więcej