Pytanie

02.06.2009
W przetargu publicznym została złożona oferta przez konsorcjum firmy zagranicznej i polskiej. Do oferty dołączono upoważnienie do reprezentowania konsorcjum w przetargu dla osoby fizycznej, podając jej imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego. Wszystkie elementy oferty zostały podpisane nieczytelnie, na załączonych kserokopiach dokumentów brak jest formuły „za zgodność z oryginałem”. W całej ofercie brak jest jakiejkolwiek pieczątki. Zamawiający nie może zidentyfikować osoby podpisującej. Czy wykonawcę j.w. należy wykluczyć z postępowania, czy tak złożona oferta podlega odrzuceniu? Prosimy o podanie podstawy prawnej.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Umowa o pracę na okres próbny pobierz

  • Oświadczenie o przyjęciu oferty pobierz

  • [RZ-1] Wniosek o wpis zastawu rejestrowego pobierz

  • DEK - II -a Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych pobierz

więcej