Pytanie

02.06.2009
W przetargu publicznym została złożona oferta przez konsorcjum firmy zagranicznej i polskiej. Do oferty dołączono upoważnienie do reprezentowania konsorcjum w przetargu dla osoby fizycznej, podając jej imię i nazwisko oraz numer dowodu osobistego. Wszystkie elementy oferty zostały podpisane nieczytelnie, na załączonych kserokopiach dokumentów brak jest formuły „za zgodność z oryginałem”. W całej ofercie brak jest jakiejkolwiek pieczątki. Zamawiający nie może zidentyfikować osoby podpisującej. Czy wykonawcę j.w. należy wykluczyć z postępowania, czy tak złożona oferta podlega odrzuceniu? Prosimy o podanie podstawy prawnej.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [VAT-UE/A] – Informacja o wewnątrzwspólnotowych dostawach towarów pobierz

  • Wniosek o dokonanie opisu i oszacowania nieruchomości w postępowaniu egzekucyjnym pobierz

  • Odwołanie od decyzji organu I instancji pobierz

  • [AKC-PA] Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy pobierz

więcej