Pytanie

04.06.2009
Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu organizowany przez ośrodek kultury podporządkowany urzędowi miasta na podstawie prawa zamówień publicznych. Kryteria oceny ofert: cena = waga 50%, rocznik = 30% i przebieg = 20%. Wpłynęło 5 ofert. Na otwarciu ofert odczytano wartość kwoty przeznaczonej przez zamawiającego na zakup samochodu. Tylko nasza oferta miała cenę niższą od przeznaczonej. Wczoraj na stronie internetowej pojawiło się zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Z informacji wynika, że przetarg wygrała oferta z ceną wyższą od przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia a nasza oferta zajęła 2 miejsce. Komisja przetargowa nie odrzuciła i nie wykluczyła żadnej oferty. Proszę o wskazówki i sugestie co do treści protestu, który zamierzamy złożyć.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [KRS-WB] Wspólnicy spółki jawnej, komplementariusze spółki komandytowo-akcyjnej - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • Ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty pobierz

  • [POG-4/R] Załącznik do deklaracji POG-4 dla podatku od gier pobierz

  • Wniosek o zabezpieczenie spadku pobierz

więcej