Pytanie

04.06.2009
Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu organizowany przez ośrodek kultury podporządkowany urzędowi miasta na podstawie prawa zamówień publicznych. Kryteria oceny ofert: cena = waga 50%, rocznik = 30% i przebieg = 20%. Wpłynęło 5 ofert. Na otwarciu ofert odczytano wartość kwoty przeznaczonej przez zamawiającego na zakup samochodu. Tylko nasza oferta miała cenę niższą od przeznaczonej. Wczoraj na stronie internetowej pojawiło się zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Z informacji wynika, że przetarg wygrała oferta z ceną wyższą od przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia a nasza oferta zajęła 2 miejsce. Komisja przetargowa nie odrzuciła i nie wykluczyła żadnej oferty. Proszę o wskazówki i sugestie co do treści protestu, który zamierzamy złożyć.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wzór wniosku o umorzenie nalezności z tytułu składek ZUS pobierz

  • [INF-I] Informacja o paliwach opałowych w składzie podatkowym pobierz

  • ZUS Rp-13 - Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodziny emeryta-rencisty- osoby uprawnionej do renty socjalnej pobierz

  • KRS ZE Zmiana - wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

więcej