Pytanie

04.06.2009
Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu organizowany przez ośrodek kultury podporządkowany urzędowi miasta na podstawie prawa zamówień publicznych. Kryteria oceny ofert: cena = waga 50%, rocznik = 30% i przebieg = 20%. Wpłynęło 5 ofert. Na otwarciu ofert odczytano wartość kwoty przeznaczonej przez zamawiającego na zakup samochodu. Tylko nasza oferta miała cenę niższą od przeznaczonej. Wczoraj na stronie internetowej pojawiło się zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Z informacji wynika, że przetarg wygrała oferta z ceną wyższą od przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia a nasza oferta zajęła 2 miejsce. Komisja przetargowa nie odrzuciła i nie wykluczyła żadnej oferty. Proszę o wskazówki i sugestie co do treści protestu, który zamierzamy złożyć.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • NIP-C Informacja o miejscach wykonywania działalności pobierz

  • [KRS-Z2] Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - spółka komandytowo - akcyjna pobierz

  • [PIT-19A] Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i obliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego pobierz

  • Wniosek o wydanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego pobierz

więcej