Pytanie

16.06.2009
Pytanie dotyczy terminu wniesienia protestu. Ostateczny termin na wniesienie protestu upływał w dniu 12.06.2009 r (był to piątek). Protest do zamawiającego wpłynął faksem w dniu 12.06.2009 r godzina 16:50. Urząd pracuje do godziny 15:30, czyli informację o złożonym proteście zamawiający powziął dopiero o godzinie 7:30 dnia 15.06.2009 r. (pierwszy dzień pracy po weekendzie). Czy w opisanej sytuacji należy uznać, że protest wpłynął w terminie czy też podlega odrzuceniu jako, że został złożony z naruszeniem ustawowego siedmiodniowego terminu?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [IFT-3/IFT-3R] Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy pobierz

  • Umowa o przejęcie długu pobierz

  • [PIT-19A] Deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i obliczonej od zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych kwartałach roku podatkowego pobierz

  • ZUS ZIPA - Zgłoszenie zmiany danych identyfikacyjnych płatnika składek pobierz

więcej