Pytanie

16.06.2009
Pytanie dotyczy terminu wniesienia protestu. Ostateczny termin na wniesienie protestu upływał w dniu 12.06.2009 r (był to piątek). Protest do zamawiającego wpłynął faksem w dniu 12.06.2009 r godzina 16:50. Urząd pracuje do godziny 15:30, czyli informację o złożonym proteście zamawiający powziął dopiero o godzinie 7:30 dnia 15.06.2009 r. (pierwszy dzień pracy po weekendzie). Czy w opisanej sytuacji należy uznać, że protest wpłynął w terminie czy też podlega odrzuceniu jako, że został złożony z naruszeniem ustawowego siedmiodniowego terminu?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Utworzenie jednostki organizacyjnej – decyzja pobierz

  • Wniosek o zabezpieczenie dowodu pobierz

  • [POG-5] Deklaracja dla podatku od gier pobierz

  • [RZ-3] Wniosek o wykreślenie zastawu rejestrowego z rejestru zastawów pobierz

więcej