Pytanie

03.07.2009
W jakiej formie należy udzielić pełnomocnictwa do zawarcia umowy przetargowej (osoba wskazana w Krajowym Rejestrze Sądowym nie może być obecna w wyznaczonym na podpisanie umowy dniu i musi wyznaczyć pracownika do wykonania danej czynności). Jak przygotować takie pełnomocnictwo? Czy musi być potwierdzone notarialnie?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Apelacja pobierz

  • [DRUK ZP-2/PN,NBO,ZOC] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, prowadzonego ... pobierz

  • Oświadczenie o przystąpieniu do sprawy w charakterze uczestnika pobierz

  • Nakaz rozbiórki obiektu budowlanego pobierz

więcej