Pytanie

03.07.2009
W jakiej formie należy udzielić pełnomocnictwa do zawarcia umowy przetargowej (osoba wskazana w Krajowym Rejestrze Sądowym nie może być obecna w wyznaczonym na podpisanie umowy dniu i musi wyznaczyć pracownika do wykonania danej czynności). Jak przygotować takie pełnomocnictwo? Czy musi być potwierdzone notarialnie?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Zawiadomienie o zbyciu pojazdu pobierz

  • ZUS ZFA Zgłoszenie, zmiana danych płatnika składek - osoby fizycznej pobierz

  • [AKC–4/H] Podatek akcyzowy od energii elektrycznej pobierz

  • Opłata adiacencka pobierz

więcej