Pytanie

25.06.2009
Sprawa dotyczy prawa zamówień publicznych. Jak sprawdzić czy Zamawiający zwrócił zabezpieczenie należytego wykonania wraz z odsetkami i czy wyliczył do dnia zapłaty?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Decyzja o nakazaniu wykonania obowiązku uprzątnięcia chodnika pobierz

  • Oświadczenie o przekroczeniu podstawy wymiaru składek pobierz

  • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka pobierz

  • [KRS- W7] Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo zagraniczne w rozumieniu art. 36 pkt. 11 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym pobierz

więcej