Pytanie

25.06.2009
Sprawa dotyczy prawa zamówień publicznych. Jak sprawdzić czy Zamawiający zwrócił zabezpieczenie należytego wykonania wraz z odsetkami i czy wyliczył do dnia zapłaty?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [SD-2] Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku pobierz

  • Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego pobierz

  • Wniosek o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych pobierz

  • Protokół zajęcia i odbioru ruchomości pobierz

więcej