Pytanie

25.06.2009
Sprawa dotyczy prawa zamówień publicznych. Jak sprawdzić czy Zamawiający zwrócił zabezpieczenie należytego wykonania wraz z odsetkami i czy wyliczył do dnia zapłaty?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Sprzeciw pozwanego od nakazu zapłaty pobierz

  • INF-W Informacja półroczna dotycząca spełniania przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej albo zakłady aktywności zawodowej warunków określonych w art.28 i art. 33 ust.1 i 3 ustawy pobierz

  • ZUS ZRU- Zgłoszenie reklamacji do informacji o stanie konta osoby ubezpieczonej pobierz

  • [DRUK ZP-1/WR] Protokół postępowania o udzielenie zamówienia o wartości zamówienia równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych ... pobierz

więcej