Pytanie

23.07.2009
Zamawiający prowadząc postępowanie na artykuły spożywcze otrzymał ofertę wykonawcy, który zaoferował produkt np. majonez od trzech różnych producentów. Zamawiający w SIWZ i ogłoszeniu nie dopuścił możliwości składania ofert wariantowych w związku z czym odrzucił tę ofertę jako niezgodną z SIWZ - jako ofertę wariantową. W odpowiedzi na odrzucenie oferty wykonawca wniósł protest twierdząc, iż taka oferta nie jest ofertą wariantową w rozumieniu art. 2 pkt 7 p.z.p. przyznając jednocześnie, że zaoferował jeden wyrób kilku producentów. Czy zamawiający postąpił słusznie odrzucając taką ofertę?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Decyzja o wymeldowaniu pobierz

  • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu, uprawniającą do dodatku z tytułu urodzenia dziecka pobierz

  • Zgłoszenie wypadku przy pracy pracownika pobierz

  • Pozew o podwyższenie alimentów pobierz

więcej