Pytanie

30.07.2009
Chcę wziąć udział w przetargu, posiadam odpowiednią „bazę sprzętową, materiałową, ludzi, zaplecze techniczne, zaplecze finansowe itp.”, które są jednym z warunków udziału w przetargu. Drugim warunkiem udziału jest zrealizowanie minimum dwóch usług o podobnym charakterze do określonego w przedmiocie zamówienia o wartości minimum 150.000 zł każda - w ciągu jednego roku, w okresie trzech lat przed wszczęciem postępowania, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie. I należy przedstawić referencje poświadczone, iż usługa została wykonana należycie lub kserokopie dowodów wpłaty (faktur). Mam takie pytanie: Prowadzę działalność od 20 lat w przeszłości brałem udział w przetargach. ale od czterech lat już nie. Wykonywałem podobne prace, ale w mniejszym zakresie dla wielu odbiorców – co za tym idzie mniejsze pieniądze od jednostkowych odbiorców. Jak mogę wziąć udział w tym przetargu, jeżeli od kilku lat nie miałem, aż tak dużych zamówień. Czy jest jakaś szansa, aby się odwołać, oprotestować etc. Czy wymaganie wykonania takiej usługi od Wykonawców ubiegających się o zamówienie jest dopuszczalne?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Uchwała zgromadzenia wspólników sp. z o.o. w sprawie dalszego istnienia spółki pobierz

  • Zawiadomienie o zajęciu praw majątkowych pobierz

  • DEK - II Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych pobierz

  • ZUS DRA (Deklaracja rozliczeniowa) pobierz

więcej