Pytanie

06.08.2009
Gmina zatrzymała naszej firmie wadium powołując się na art. 46 ust. 4a ustawy prawo zamówień publicznych. Zatrzymanie wadium gmina uzasadniła brakiem odpowiedzi na wezwanie do uzupełnienia w złożonej przez nas ofercie danych dotyczących wartości, daty i miejsca wykonania poprzednich usług. Dane te należało złożyć do dnia 26.06.2009 r. do godz. 10.00, pok.5. Dane te wysłaliśmy faksem. Czy zasadne jest zatrzymanie wadium?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o odroczenie rozprawy pobierz

  • Aneks do umowy spółki cywilnej pobierz

  • [AKC–4/J] Podatek akcyzowy od gazu pobierz

  • Zgłoszenie pracodawcy do Powiat. Inspekt. Sanitarnego pobierz

więcej