Pytanie

14.09.2009
Firma X była podwykonawcą firmy Y, która była Wykonawcą projektu w realizacji zamówienia publicznego. Firma X nie była zgłoszona do inwestora jako podwykonawca, pomimo takiego wymogu. Po wykonaniu projektu, firma Y wystawiła referencje firmie X za wykonaną część projektu. Czy takie referencje uzyskane przez firmę X wystawione przez firmę Y powinny być uznane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jeśli odbiorcą referencji wskazuje się inwestora, który był zamawiającym dla firmy Y i nie miał wiedzy o podzleceniu części robót firmie X.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [DRUK ZP-21] Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert pobierz

  • Wniosek o uznanie za zmarłego pobierz

  • Cofnięcie wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego pobierz

  • Wezwanie do zaniechania naruszeń prawa własności pobierz

więcej