Pytanie

14.09.2009
Firma X była podwykonawcą firmy Y, która była Wykonawcą projektu w realizacji zamówienia publicznego. Firma X nie była zgłoszona do inwestora jako podwykonawca, pomimo takiego wymogu. Po wykonaniu projektu, firma Y wystawiła referencje firmie X za wykonaną część projektu. Czy takie referencje uzyskane przez firmę X wystawione przez firmę Y powinny być uznane w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jeśli odbiorcą referencji wskazuje się inwestora, który był zamawiającym dla firmy Y i nie miał wiedzy o podzleceniu części robót firmie X.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • ZUS DRA (Deklaracja rozliczeniowa) pobierz

  • [SD-2] Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku pobierz

  • Wniosek o przywrócenie uchybionego terminu pobierz

  • ZUS Rp7 zaświadczenie o zatrudnieniu wynagrodzeniu pobierz

więcej