Pytanie

31.10.2009
Jeżeli napisaliśmy protest na wynik postępowania i firma na którą był ten protest napisany, napisała swój protest na nasze uzasadnienie. My nie zgadzamy się z ich uzasadnieniem i chcielibyśmy kolejny raz napisać pismo do X. Czy możemy napisać np. kolejny protest na protest tej firmy?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • KRS- Z8 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych pobierz

  • Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy z pracownikiem tymczasowym pobierz

  • [CIT-8B] Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową - podatnika podatku dochodowego od osób prawnych za rok podatkowy pobierz

  • Protokół zajęcia prawa majątkowego związanego z dokumentem pobierz

więcej