Pytanie

06.01.2010
Zwracam się z zapytaniem dotyczącym regulacji prawnych stosowanych w odniesieniu do organizowania przetargów publicznych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Braliśmy niejednokrotnie udział w takim przetargu gdzie otwarcie ofert nie jest jawne, za zamkniętymi drzwiami, nie powiadamia się Wykonawców o wyborze oferty, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest zapis że zamawiający w każdej chwili może unieważnić przetarg bez podania przyczyny. Z drugiej strony spółdzielnia powołuje się na prawo zamówień publicznych. Co zatem reguluje taki stan rzeczy?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wzór umowy pośrednictwa najmu nieruchomości(1) pobierz

  • [AKC–4/A] Podatek akcyzowy od alkoholu etylowego pobierz

  • KRS- WA Oddziały, terenowe jednostki organizacyjne - załącznik do wniosku o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców lub rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej pobierz

  • Umowa o odpow. materialnej za powierzone mienie pobierz

więcej