Pytanie

06.01.2010
Zwracam się z zapytaniem dotyczącym regulacji prawnych stosowanych w odniesieniu do organizowania przetargów publicznych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Braliśmy niejednokrotnie udział w takim przetargu gdzie otwarcie ofert nie jest jawne, za zamkniętymi drzwiami, nie powiadamia się Wykonawców o wyborze oferty, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest zapis że zamawiający w każdej chwili może unieważnić przetarg bez podania przyczyny. Z drugiej strony spółdzielnia powołuje się na prawo zamówień publicznych. Co zatem reguluje taki stan rzeczy?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych z akcyzą na terytorium państwa członkowskiego pobierz

  • KODY WYKORZYSTYWANE PRZY WYPEŁNIANIU DOKUMENTÓW ZUS pobierz

  • Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy z pracownikiem tymczasowym pobierz

  • Zażalenie na niezałatwienie sprawy w terminie pobierz

więcej