Pytanie

06.01.2010
Zwracam się z zapytaniem dotyczącym regulacji prawnych stosowanych w odniesieniu do organizowania przetargów publicznych przez spółdzielnie mieszkaniowe. Braliśmy niejednokrotnie udział w takim przetargu gdzie otwarcie ofert nie jest jawne, za zamkniętymi drzwiami, nie powiadamia się Wykonawców o wyborze oferty, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia jest zapis że zamawiający w każdej chwili może unieważnić przetarg bez podania przyczyny. Z drugiej strony spółdzielnia powołuje się na prawo zamówień publicznych. Co zatem reguluje taki stan rzeczy?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [KRS-W20] Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa pobierz

  • Pozew o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego pobierz

  • Udzielenie prokury pobierz

  • Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego pobierz

więcej