Pytanie

15.03.2010
Uzyskaliśmy wyrok, w którym zostało potwierdzone, że oferta złożona w postępowaniu przez firmę konkurencyjną jest niezgodna z SIWZ. Wykonawca złożył nieprawdzie oświadczenie. Przed wydaniem wyroku zamawiający otrzymał od KIO zgodę na zawarcie umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem protestu. Umowa została zawarta z wykonawcą niespełniającym wymagań SIWZ. Jakie działania może podjąć nasza firma, która winna zostać w w/w postępowaniu wybrana jako najkorzystniejsza? Jakie mamy inne możliwości oprócz uzyskania stwierdzenia nieważności umowy?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Odmowa zatrudnienia pracownika po orzeczeniu sądu przywracającym do pracy pobierz

  • [KW-PP] Załącznik - Pełnomocnik/przedstawiciel ustawowy pobierz

  • Wniosek powoda o podjęcie postępowania zawieszonego na zgodny wniosek stron pobierz

  • [KRS- W6] Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - przedsiębiorstwo państwowe, jednostka badawczo-rozwojowa pobierz

więcej