Pytanie

21.05.2010
Czy w świetle zmiany przepisów ustawy pzp tracą ważność zaświadczenia wydane na mocy poprzednio obowiązujących przepisów, czy też utrzymują one swoją ważność do upływu wymaganych terminów?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o odroczenie rozprawy pobierz

  • Wniosek wierzyciela o przejęcie w postępowaniu egzekucyjnym nieruchomości dłużnika na własność pobierz

  • [DRUK ZP-11] Oświadczenie kierownika zamawiającego/pracownika zamawiającego, któremu kierownik zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla siebie czynność/członka komisji przetargowej/biegłego/innej osoby wykonującej czynności w postępowaniu o ... pobierz

  • Zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości pobierz

więcej