Pytanie

09.08.2010
Czy w przetargu publicznym na wykonanie usługi - pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu (obsługa formalno-prawna + nadzór inwestorski inwestycji budowlanej), udział Projektanta tej inwestycji nie jest sprzeczny z zasadą uczciwej konkurencji oraz równym traktowaniem wykonawców - art. 7 ustawy prawo zamówień publicznych? Dodatkowe szczegóły w konkretnym przypadku: w SIWZ na wybór Inżyniera Kontraktu określono wyłącznie zakres rzeczowy inwestycji, która ma być obsługiwana, tj. podano dł. kanalizacji + ilość przepompowni - nie podano wartości kosztorysu inwestorskiego, która jest znana Projektantowi. Ponadto w SIWZ do obowiązków wykonawcy należy m.in.: "Sprawdzenie kompletności dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i Odbioru Robót oraz weryfikacja dokumentacji pod kątem wzajemnej zgodności składających się na nią opracowań" - wszystkie czynności Projektant wykonywał podczas opracowywania dokumentacji.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [KRS-WG] Emisje akcji - Załącznik do wniosku o rejestrację zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • [VAT-UEK] Korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach pobierz

  • Z-KW Karta statystyczna wypadku (2010) pobierz

  • [KRS-WU] Członkowie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych - załącznik do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców pobierz

więcej