Pytanie

29.07.2011
Startowaliśmy w przetargu w ramach zamówienia publicznego. Wymagane było wadium i referencje. Zamawiający wezwał nas do wyjaśnień przedstawionych referencji- złożyliśmy je. Zamawiający uznał że nasze referencje nie spełniają warunków i wezwał nas do przedstawienia innych referencji. Wskazał przy tym powód którego nie mógł wyczytać ani z naszych referencji ani późniejszych wyjaśnień. Chodziło o charakterystykę oprogramowania wypisanego w referencjach. Napisaliśmy że naszym zdaniem referencje są dobre i nie zamierzamy ich zmieniać. Zamawiający odrzucił naszą ofertę. Dodam że powód który wskazał Zamawiający jest całkowicie niezgodny z prawdą na co mam pisemne potwierdzenie na piśmie autora owego oprogramowania, który odniósł się do tego nieprawdziwego stwierdzenia. Pytanie: 1 Czy mam prawo żądać od zamawiającego podania źródła tych informacji na podstawie których takie stwierdzenie wysnuł? 2. Czy Zamawiający może jeszcze wycofać się z decyzji o odrzuceniu oferty? 3. Do kogo przysługuje nam odwołanie?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek wierzyciela o umorzenie postępowania egzekucyjnego pobierz

  • Wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji z rachunku bankowego dłużnika pobierz

  • Odpowiedź na pozew rozwodowy pobierz

  • Umowa dzierżawy nieruchomości pobierz

więcej