Pytanie

04.09.2008
„Faktyczna wielkość zamówienia wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Wykonawca nie będzie rościł żadnych praw w przypadku, gdy Zamawiający dokona zamówień o łącznej wartości mniejszej niż wynikająca z ceny oferty najkorzystniejszej” czy taki zapis jest zgodny z prawem? Czy zamawiający może pytać np. o 100 szt samochodów, a kupić 1szt? Umowa zostaje podpisana na kwotę 1 000 000zł, ale zawiera w/w klauzulę, Zamawiający realizuje z tej umowy zakup na 100 000zł. Czy Wykonawca ma jakiekolwiek możliwości żądania wywiązania się Zamawiającego z umowy, która opiewa na kwotę 1 000 000zł? Czy można oprotestować taki zapis zawarty w SIWZ i na jakie przepisy należy się powołać?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Oświadczenie wierzyciela o przejęciu w postępowaniu egzekucyjnym nieruchomości dłużnika na własność pobierz

  • [WZS-1M] Deklaracja o wysokości osiągniętego zysku (straty) osiągniętego przez jednoosobową spółkę skarbu państwa i o wypłatach z zysku pobierz

  • [VAT-R] Zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług pobierz

  • Wniosek o wydanie zaświadczenia Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego pobierz

więcej