Pytanie

04.09.2008
„Faktyczna wielkość zamówienia wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Wykonawca nie będzie rościł żadnych praw w przypadku, gdy Zamawiający dokona zamówień o łącznej wartości mniejszej niż wynikająca z ceny oferty najkorzystniejszej” czy taki zapis jest zgodny z prawem? Czy zamawiający może pytać np. o 100 szt samochodów, a kupić 1szt? Umowa zostaje podpisana na kwotę 1 000 000zł, ale zawiera w/w klauzulę, Zamawiający realizuje z tej umowy zakup na 100 000zł. Czy Wykonawca ma jakiekolwiek możliwości żądania wywiązania się Zamawiającego z umowy, która opiewa na kwotę 1 000 000zł? Czy można oprotestować taki zapis zawarty w SIWZ i na jakie przepisy należy się powołać?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Umowa o dzieło II pobierz

  • [PIT-R] Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich pobierz

  • Sprawozdanie o ilości i masie wprowadzonego sprzętu, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu - wzór pobierz

  • [VAT-10] Deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu pobierz

więcej