Pytanie

16.09.2008
Zamawiający w zleceniu udzielonym w zamówieniu publicznym zlecił wykonanie usługi na terenie 2 gmin polegającej m. in. na weryfikacji atrybutów budynków. W specyfikacji zamówienia podana był szacunkowa liczba budynków na terenie tych gmin. W umowie z wykonawcą znalazł się zapis o braku możliwości udzielenia zleceń uzupełniających. Po rozpoczęciu prac terenowych okazało się, że faktyczna ilość budynków na tych gminach jest 2 razy większa niż zakładana w specyfikacji zamówienia. Czy w związku z zaistniałą sytuacją Zamawiający może ograniczyć zlecenie do wykonania połowy zakładanego zakresu prac (np. 1 gmina) ? Jaki są inne możliwości prawne ograniczania zakresu prac lub sfinansowania większej liczby obiektów w zleceniu ?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wezwanie do zwrotu świadczenia nienależnego pobierz

  • ZUS ZIUA- Zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej pobierz

  • Umowa o pracę na zastępstwo pobierz

  • ZUS Rp-18 Wniosek o wypłatę niezrealizowanych świadczeń po osobie uprawnionej do świadczeń emerytalno-rentowych pobierz

więcej