Pytanie

14.04.2010
Co może zrobić oferent jeżeli nie zgadza się decyzją Zamawiającego o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane zgodnie z wymogami ustawy pzp?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [CIT-7] Informacja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobierz

  • Oświadczenie pozwanego o wyrażeniu zgody na udział w postępowaniu mediacyjnym pobierz

  • Umowa najmu samochodu pobierz

  • Decyzja o stwierdzeniu przejęcia własności gruntu pod wodą płynącą pobierz

więcej