Porady prawne

 • 2010-03-31

  Gdzie należy wnieść wpis od odwołania w postępowaniu odwoławczym?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-03-31

  Z tego co wiem to niedawno weszło w życie rozporządzenie dotyczące wysokości wnoszenia wpisu od odwołania. Jaka jest aktualnie wysokość wpisu od odwołania w postępowaniu na dostawy o wartości powyżej progów unijnych?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-03-23

  Prawo zamówień publicznych określa 15 dniowy termin rozpatrzenia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej. Czy termin ten zobowiązuje KIO do przeprowadzenia posiedzenia arbitrów? Jeśli nie, to w jakim terminie od wniesienia odwołania powinno odbyć się posiedzenie arbitrów i jakie odwołujący (wykonawca) lub zamawiający ma możliwości ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-03-23

  W rozstrzygniętym przetargu wybrano ofertę niespełniającą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jak teraz postąpić, aby skorygować ten błąd zamawiającego skoro nie można wnosić protestów?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-03-16

  W przetargu nieograniczonym na dostawę mebli, zamawiający nie odrzucił oferty z najniższą ceną, ale niezgodną ze SIWZ. Oferta nie zawierała zmian w opisie dwóch pozycji formularza zawartych w modyfikacji SIWZ ogłoszonej na stronie internetowej - przy czym zmiany były istotne i powinny skutkować zmianą ceny. W oparciu o jakie przepisy ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-03-11

  Zamówienie z wolnej reki. Czy w jednym postępowaniu odwołania przysługują od ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy i od ogłoszenia informacji o udzieleniu zamówienia? Czy do obliczenia ostatecznego dnia na udzielenie odpowiedzi na zapytanie, wlicza się dzień przesłania ogłoszenia i dzień otwarcia ofert?
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-03-10

  Zamawiający wskazał przedmiot zamówienia w postaci proszku piorąco - dezynfekcyjnego posługując się jego nazwą handlową. Na rynku występują przynajmniej trzy identyczne produkty różniące się nazwą, jednak tożsame i równoważne pod względem przeznaczenia, skuteczności i czasu działania pod tą samą sypką postacią i o takim samym wyglądzie ...
  sprawdź odpowiedź

 • 2010-02-23

  Przetarg nieograniczony. Wpływa odwołanie do zamawiającego na wybór oferty. Zamawiający uwzględnił odwołanie w całości i chce naprawić błąd. W jakim terminie należy wnieść odpowiedź na odwołanie do KIO (art. 186 pzp)? Czy oferta która wpłynęła po ustalonym terminie wpływu, ale przed terminem otwarcia, musi być otwarta podczas czynności ...
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Wzory pism

 • ZUS RCA - Imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach pobierz

 • DEK - I - a Deklaracja miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych pobierz

 • KRS ZH Zmiana - połączenie, podział, przekształcenie spółki - załącznik do wniosku o zmianę danych w rejestrze przedsiębiorców pobierz

 • Zawiadomienie o zajęciu pozostałych praw majątkowych u dłużnika zajętej wierzytelności pobierz

więcej