Pytanie

27.06.2008
Przygotowałam przetarg nieograniczony na roboty budowlane - remont dachu sali gimnastycznej powyżej 14 000 euro (90 000 zł). Na jaki okres czasu mam umieścić ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • ZUS RZA - Raport imienny o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne pobierz

  • Wniosek o przyznanie prawa pomocy_osoba prawna PPPr pobierz

  • KRS- Z8 Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych pobierz

  • Oświadczenie wierzyciela o przejęciu w postępowaniu egzekucyjnym ruchomości dłużnika na własność pobierz

więcej