Pytanie

26.02.2009
Zamawiający w SIWZ określił przedmiot zamówienia (płyty meblowe) na podstawie symboli, oznaczeń i cech towaru identyfikując go z produktem tylko jednego producenta. W ten sposób zamawiający ograniczył świadomie konkurencję ofertową, ponieważ producent i tak wskaże podmiot gospodarczy (dystrybutora), który ma złożyć najkorzystniejszą ofertę. Pytanie: Czy zamawiający może tak precyzyjnie określić przedmiot zamówienia, dyskwalifikując produkty innych producentów, które mogą w niektórych przypadkach różnić się jedynie niuansami w odcieniu i fakturze powierzchni lub są tylko w ofercie konkretnego producenta.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o wpis do rejestru dla organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego pobierz

  • Wniosek o uchylenie ubezwłasnowolnienia pobierz

  • Wezwanie do zawarcia umowy o ustanowienie służebności przesyłu pobierz

  • Oświadczenie pozwanego o wyrażeniu zgody na udział w postępowaniu mediacyjnym pobierz

więcej