Pytanie

02.04.2009
W ramach prac realizowanych na podstawie wygranego przetargu publicznego należało zakupić dane ewidencyjne. W tym celu odbyło się spotkanie w PODGiK. Zostały ustalone zasady odpłatności za udostępnione dane. Po otrzymaniu danych i oddaniu zadania otrzymaliśmy fakturę z płatnością kilkakrotnie przewyższającą ustalone wcześniej kwoty. Wynikło to z tego, że PODGiK zmienił zasady naliczania opłat w stosunku do ustalonych na spotkaniu. W związku z powyższym mam pytanie: czy umowa ustna jest wiążąca dla PODGiK? W nawiązaniu do odpowiedzi tego pytania, kwestią sporną nie jest kwestia, że PODGiK ustalił zasady niezgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. Opłaty są naliczane według tego rozporządzenia. Kwestią sporną jest fakt, że ustalona opłata będzie naliczana 1,5 zł za powierzchnię prac około 5 tysięcy hektarów. Natomiast PODGiK zmienił zdanie i chce naliczyć opłatę od powierzchni 4 krotnie większej, bo całego powiatu. I kwestią sporną jest to, czy ustalenie ustne jest wiążące dla PODGiK, a nie czy opłaty są naliczane zgodnie z przepisami.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości gdy nie wiemy kto powinien być uczestnikiem postępowania pobierz

  • [CIT-5] Oświadczenie podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych pobierz

  • [PCC-3] Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych pobierz

  • Pozew o alimenty pobierz

więcej