Pytanie

02.04.2009
W ramach prac realizowanych na podstawie wygranego przetargu publicznego należało zakupić dane ewidencyjne. W tym celu odbyło się spotkanie w PODGiK. Zostały ustalone zasady odpłatności za udostępnione dane. Po otrzymaniu danych i oddaniu zadania otrzymaliśmy fakturę z płatnością kilkakrotnie przewyższającą ustalone wcześniej kwoty. Wynikło to z tego, że PODGiK zmienił zasady naliczania opłat w stosunku do ustalonych na spotkaniu. W związku z powyższym mam pytanie: czy umowa ustna jest wiążąca dla PODGiK? W nawiązaniu do odpowiedzi tego pytania, kwestią sporną nie jest kwestia, że PODGiK ustalił zasady niezgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury. Opłaty są naliczane według tego rozporządzenia. Kwestią sporną jest fakt, że ustalona opłata będzie naliczana 1,5 zł za powierzchnię prac około 5 tysięcy hektarów. Natomiast PODGiK zmienił zdanie i chce naliczyć opłatę od powierzchni 4 krotnie większej, bo całego powiatu. I kwestią sporną jest to, czy ustalenie ustne jest wiążące dla PODGiK, a nie czy opłaty są naliczane zgodnie z przepisami.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o sprostowanie wyroku pobierz

  • [KRS-W20] Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym - fundacja, stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa pobierz

  • KRS- WO Udziały spółdzielni europejskiej Załącznik do wniosku o rejestrację / zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców pobierz

  • [PIT-40A/11A] Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego pobierz

więcej