Pytanie

14.09.2009
Byłem wykonawcą. Mam podpisaną umowę o wykonanie konstrukcji stalowych, w której jest zapis, iż "dokładne wyszczególnienie elementów składających się na całość konstrukcji wraz z ich masą zawiera dokumentacja wykonawcza.". Są również wyszczególnione terminy dostaw poszczególnych elementów - "I część konstrukcji o masie około 25 ton do dnia ...., II część konstrukcji o masie około 20 ton do dnia..., III część konstrukcji o masie około 15 ton do dnia...". Jeżeli chodzi o wynagrodzenie to "Wartość wynagrodzenia wykonawcy ustala się na kwotę ... zł/ 1kg konstrukcji stalowych i obliczana będzie jako iloczyn masy dostarczonej konstrukcji wyrażonej w kg oraz ceny za 1 kg". Umowa została zakończona, wystawione faktury zostały opłacone. W tej chwili okazało się, iż dostarczona konstrukcja ważyła mniej niż 60 ton (zgodnie z protokołami odbioru), natomiast z dokumentacji wynika, iż waga konstrukcji wynosiła więcej i w rzeczywistości wykonaliśmy więcej kilogramów konstrukcji, niż zostało zafakturowane. 1) Czy możemy się domagać zapłaty za pozostałe kilogramy konstrukcji (brak jest protokołów odbioru na nie, mamy tylko dokumenty WZ z nieczytelnymi podpisami), a w umowie jest zapis, że odbiór będzie na podstawie protokołów odbioru? 2) Czy zapis "szacunkowa" waga elementów stalowych 60 ton może być traktowana jako rzeczywista waga, czyli 60 ton X cena za kilogram? 3) Czy taka umowa może być traktowana jako umowa o wynagrodzenie ryczałtowe (nigdzie nie ma takiego zwrotu w umowie) i możemy się domagać zapłaty za całe 60 ton?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Zażalenie na odmowę zwolnienia od kosztów sądowych pobierz

  • Zawiadomienie związku zawodowego o zamiarze wypowiedzenia umowy o pracę pobierz

  • Wniosek o wszczęcie egzekucji z wynagrodzenia za pracę pobierz

  • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia pobierz

więcej