Pytanie

03.09.2009
Firma projektowa wykonała projekt na zlecenie inwestora. Inwestor po rozstrzygnięciu przetargu wyłonił wykonawcę. Wykonawca realizując daną budowę stwierdza, że projekt który otrzymał zawiera błędy techniczne. Po konsultacji z projektantem - projektant uzupełnia dany projekt usuwając błędy. Po usunięciu błędów w projekcie, wynikły roboty dodatkowe dla wykonawcy robót. Wykonawca żąda od inwestora dopłaty do robót dodatkowych. Czy inwestor może obciążyć projektanta za nie przewidziane roboty dodatkowe?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Aktualizacja opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste pobierz

  • [VAT-12] Skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu pobierz

  • Wniosek powoda o wezwanie od udziału sprawie w charakterze pozwanego innej osoby pobierz

  • Aneks do umowy spółki cywilnej pobierz

więcej