Pytanie

05.10.2009
W przetargu nieograniczonym powyżej 206.000 euro (pełna procedura) na dostawę produktów leczniczych podzielonym na kilkadziesiąt pakietów w jednym z pakietów składającego się z 50 pozycji lekowych - pakiet niepodzielny. Jeden z oferentów podał cenę na jeden lek z tego pakietu wyższą niż maksymalna cena urzędowa określona rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2009 r. obowiązującego od dnia 16-03-2009 r. Czy ta oferta powinna być odrzucona? Jeżeli chcemy zgłosić protest to na jakie argumenty należy się powołać? Czy są jakieś wyroki Krajowej Izby Odwoławczej w takich przypadkach?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu przeciwko małżonkowi dłużnika pobierz

  • [IFT-3/IFT-3R] Informacja o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy pobierz

  • ZUS Rp-1R Wniosek o rentę z tytułu niezdolności do pracy pobierz

  • Interwencja uboczna pobierz

więcej