Pytanie

08.09.2010
Planujemy zorganizowanie konkursu na pracę artystyczną zgodnie z przepisami zamówień publicznych. Czy jest możliwość złożenia więcej niż jednej pracy konkursowej przez tego samego artystę?

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Imienna karta wyposażenia pracownika w odzież, obuwie oraz środki ochrony indywidualnej pobierz

  • Powództwo ekscydencyjne pobierz

  • Zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego wierzytelność z rachunku bankowego u dłużnika zajętej wierzytelności będącego bankiem pobierz

  • Wniosek do Ministra Finansów o wystąpienie do państwa obcego o powiadomienie pobierz

więcej