Pytanie

10.12.2010
Dotyczy dokumentu 26880. Proszę o odpowiedź na drugą część pytania: Czy Zamawiający w tym przypadku może odmawiać współpracy z Wykonawcą powołując się upłynięcie terminu, na jaki została zawarta umowa? Proszę też o przepisy dla postawionej tezy dla tzw. umów rezultatu.

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • Wezwanie do usunięcia skutków naruszania dóbr osobistych poprzez złożenie oświadczenia pobierz

  • Zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego świadczenie z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego u dłużnika zajętej wierzytelności będącego organem rentowym pobierz

  • Umowa o dzieło II pobierz

  • [KW-ODPIS] Wniosek o wydanie odpisu księgi wieczystej / zaświadczenia o zamknięciu księgi wieczystej pobierz

więcej