Porady prawne

 • 2008-02-27

  Co powinno zawierać roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-02-27

  W jaki sposób mogę przekazać sprawozdanie o udzielonych zamówieniach do Przesa Urzędu Zamówień Publicznych?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-01-21

  W jakiej formie mogę wnieść wadium?
  sprawdź odpowiedź

 • 2008-01-14

  Jak rozumieć solidarną odpowiedzialność wykonawcy ubiegającego się wspólnie o udzielenie zamówienia za wykonanie umowy i wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na podstawie art. 141 ustawy o zamówieniach publicznych?
  sprawdź odpowiedź

Zadaj pytanie

Zamówienia publiczne

Wzory pism

 • Opozycja pozwanego przeciwko interwencji ubocznej pobierz

 • [AKC-U] Deklaracja uproszczona nabycia wewnatrzwspólnotowego pobierz

 • ZUS ZCNA - Zgłoszenie danych o członkach rodziny dla celów ubezpieczenia zdrowotnego pobierz

 • Wniosek o ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym pobierz

więcej