Pytanie

10.07.2008
Czy Zamawiający w umowie o roboty budowlane (nazwa umowy) określając wynagrodzenie umowne może zastrzec zmianę tego wynagrodzenia na zmniejszające a nie uznaje zwiększającego pomimo, że w umowie dopuszcza zaistnienie robót dodatkowych określonych w art. 67 ust.1 pkt.5 ustawy PZP. Przy odmowie uzasadnia to art. 632 par.1 Kodeksu Cywilnego (umowa o dzieło).

Do uzyskania pełnego dostępu konieczne jest logowanie.

Nie masz jeszcze konta?

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • E-24 Pismo w sprawie zapotrzebowania na druki legitymacji ubezpieczeniowych pobierz

  • [KW-ZAL] Wniosek o założenie księgi wieczystej pobierz

  • Wniosek o wydanie ( fizyczne wydanie) nakazu zapłaty zaopatrzonego w klauzulę wykonalności pobierz

  • Wniosek o sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej pobierz

więcej