Artykuły specjalistyczne

 • CO POWINNA ZAWIERAĆ UMOWA LICENCYJNA NA KORZYSTANIE Z UTWORU?

  CO POWINNA ZAWIERAĆ UMOWA LICENCYJNA NA KORZYSTANIE Z UTWORU?

  Kwestie związane z majątkowymi prawami autorskimi cieszą się ostatnio ogromnym zainteresowaniem naszych Użytkowników. Często pojawia się pytanie jak właściwie skonstruować umowę licencyjną na korzystanie z utworu muzycznego. Artykuł przedstawia elementy jakich w umowie licencyjnej nie powinno zabraknąć a także sprawy o których należy pamiętać zawierając taką umowę. więcej

  2011-11-16

 • JAK BEZPIECZNIE ZAWRZEĆ UMOWĘ CYWILNOPRAWNĄ

  JAK BEZPIECZNIE ZAWRZEĆ UMOWĘ CYWILNOPRAWNĄ

  Często zatrudniając pracowników stosujemy wygodną dla nas formę zatrudnienia, np. ze względów ekonomicznych, nie zastanawiając się, czy odpowiada ona jej istotnym cechom. Musimy mieć świadomość, że zatrudnienie na podstawie umów cywilnoprawnych nie może mieć cech charakterystycznych dla umowy o pracę. W innym przypadku umowa łącząca strony może być uznana przez sąd za umowę o pracę ze wszystkimi tego konsekwencjami. I nie chodzi tu tylko o zapisy umowy, ale o faktyczne jej wykonywanie. więcej

  2011-11-16

 • UMOWA O DZIEŁO A UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG NA WARUNKACH ZLECENIA - RÓŻNICE

  UMOWA O DZIEŁO A UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG NA WARUNKACH ZLECENIA - RÓŻNICE

  Bardzo często występującymi w obrocie prawnym rodzajami umów są umowa o dzieło oraz umowa o świadczenie usług na warunkach zlecenia. Oba rodzaje umów są do siebie podobne dlatego w praktyce czasami trudno jednoznacznie stwierdzić jaką umowę w danym wypadku powinniśmy zawrzeć. W poniższym artykule znajdą Państwo podstawowe informacje dotyczące obu rodzajów umów . więcej

  2011-08-19

 • SKARGA DO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  SKARGA DO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

  Zasadą wynikającą z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych jest zakaz przetwarzania danych osobowych. Dlatego też przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem tylko wtedy gdy przepisy na to zezwalają. Niestety bardzo często mamy do czynienia z sytuacjami gdzie dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem ustawy o ochronie danych osobowych. Jeżeli mamy podejrzenie lub stwierdzimy, że nasze dane osobowe są naruszane możemy złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w celu zbadania czy doszło do naruszenia przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. więcej

  2011-08-19

 • PRACODAWCA BĘDZIE MÓGŁ ŻĄDAĆ TESTU TRZEŹWOŚCI OD SWOJEGO PRACOWNIKA

  PRACODAWCA BĘDZIE MÓGŁ ŻĄDAĆ TESTU TRZEŹWOŚCI OD SWOJEGO PRACOWNIKA

  Na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej, a także na żądanie pracownika, o którym mowa w ust. 1, badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego. więcej

  2011-08-05

 • PROFIL ZAUFANY EPUAP

  PROFIL ZAUFANY EPUAP

  9 czerwca 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad potwierdzania, przedłużania ważności, wykorzystania i unieważniania profilu zaufanego elektronicznej platformy usług administracji publicznej. Wejście w życie powyższego rozporządzenia umożliwi skorzystanie z tzw. profilu zaufanego, czyli bezpłatnej formy podpisu elektronicznego ułatwiającego korzystanie z elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP). więcej

  2011-07-22

1 2 3 4 5 6 7 76
Zadaj pytanie

Wzory pism

 • Wniosek o zezwolenie na sprzedaż rzeczy wspólnej pobierz

 • [KRS-Z62] Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - zawieszenie / wznowienie wykonywania działalności gospodarczej pobierz

 • Wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku zaocznego pobierz

 • Wniosek o podjęcie zawieszonego postępowania pobierz

więcej