Mapa strony

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [VAT-8] Deklaracja dla podatku od towarów i usług pobierz

  • Wniosek o sprostowanie wyroku pobierz

  • Wniosek o odroczenie terminu zapłaty wymagalnych rat spłaty powstałej wskutek zniesienia współwłasności pobierz

  • [DRUK ZP-15] Zbiorcze zestawienie wykonawców zaproszonych do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia objętego dynamicznym systemem zakupów wraz z informacją o złożeniu oferty i odrzuceniu oferty pobierz

więcej