Nasze usługi

Zamów dostęp

Pełny dostęp do bazy porad prawnych - 200 zł netto / rok


Porady i opinie prawne

W zakresie świadczonych usług udzielamy porad w oparciu o aktualny stan prawny, jak również wydajemy opinie prawne wymagające przeprowadzenia wnikliwej analizy stanu faktycznego. W oparciu o przekazane dokumenty, stan prawny, stanowiska doktryny oraz orzecznictwa, wskazujemy możliwe rozwiązania przedstawionego zagadnienia.

Zadaj pytanie

Sprawy sądowe, windykacja

Posiadamy bogate doświadczenie w windykacji wierzytelności oraz prowadzeniu spraw sądowych, w szczególności cywilnych oraz gospodarczych, we wszystkich instancjach, w tym przed Sądem Najwyższym. Z najwyższą starannością reprezentujemy Klientów także w postępowaniu zabezpieczającym i egzekucyjnym.

Zadaj pytanie

Umowy (sporządzanie i opiniowanie umów)

Nie tylko przygotowujemy oraz analizujemy projekty wszelkich umów, ale i również uczestniczymy w procesie negocjacji. W zakresie świadczonych usług wydajemy opinie kompleksowo określające skutki prawne zawarcia umowy na określonych warunkach, w tym możliwe skutki cywilnoprawne oraz podatkowe. W powyższym zakresie przeprowadzamy również analizę umów już zawartych.

Zadaj pytanie

Odszkodowania

Pomagamy Klientom w uzyskiwaniu należnych im świadczeń z tytułu odszkodowania i zadośćuczynienia. Uczestniczymy w negocjacjach z zakładami ubezpieczeniowymi oraz reprezentujemy Klientów na etapie postępowania sądowego i egzekucyjnego.

Zadaj pytanie

Zamówienia publiczne

Analizujemy prawidłowość przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym szczegółowo opiniujemy SIWZ oraz oferty, oceniamy zasadność protestów, jak również reprezentujemy Klientów w postępowaniach odwoławczych i wystąpieniach kierowanych do Urzędu Zamówień Publicznych. W naszej ofercie znajduje się także przygotowywanie regulaminów postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

Zadaj pytanie

Zakładanie i przekształcanie podmiotów gospodarczych

Posiadamy bogate doświadczenie w przeprowadzaniu procesów przekształceń przedsiębiorców, w szczególności spółek prawa handlowego. Doradzamy wybór optymalnej formy organizacyjno- prawnej dla prowadzenia działalności gospodarczej w określonym zakresie. Zajmujemy się również kompleksową obsługą w procesach tworzenia, likwidacji, łączenia, podziałów i przekształceń wszelkich form organizacyjno-prawnych działalności gospodarczej, w tym przygotowaniem projektów umów, statutów, regulaminów. Świadczymy usługi w zakresie bieżącej obsługi spółek prawa handlowego, organów spółek, w szczególności przygotowujemy posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników i sporządzamy projekty uchwał organów spółek.

Zadaj pytanie

Doradztwo podatkowe

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach podatkowych i kontrolnych. Przygotowujemy również wnioski o wydanie indywidualnych interpretacji podatkowych. W naszej ofercie znajduje się także sporządzanie opinii opisujących skutki prawnopodatkowe określonych zdarzeń. Świadczymy usługi doradztwa w celu optymalizacji podatkowej procesów gospodarczych, w tym w szczególności procesów przekształceniowych oraz sprzedaży spółek.

Zadaj pytanie

Zadaj pytanie

Wzory pism

  • [CIT-9R] Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców pobierz

  • ZUS E-22 wniosek o wydanie legitymacji ubezpieczeniowej dla pracownika pobierz

  • Wniosek do ZUS o wydanie interpretacji pobierz

  • Zarzuty przeciwko planowi podziału sumy uzyskanej przez egzekucję z ruchomości pobierz

więcej